Studiegroep Engelen

Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

De Studiegroep

“Vreest niet!” De Engelen komen.

 

Inleiding

De Studiegroep is een nieuw initiatief van de Nationale Vertelschool. Binnen de Studiegroep verkennen en verdiepen we op creatieve wijze grote thema’s. Het komende thema is Vreest niet! De engelen komen.

Veel mensen vermoeden wel een wereld van engelen maar weten niet waar ze kijken moeten om ze waar te nemen. Bij velen leeft een meer of minder sterk verlangen om engelen te kunnen zien en er mee te praten.

Zij die er verstand van hebben, zij die het kunnen weten of zelfs kunnen ‘zien’ zeggen dat er negen soorten engelen zijn. Negen lagen tussen de mens en het hoogste goddelijke. Deze negen lagen, of met een ander woord hiërarchieën; dat vraagt om onderzoek.

Waar te beginnen met dit speurwerk? Wellicht gewoon bij het alledaagse; bij het bijzondere fenomeen ‘toeval’. Naast het bestuderen van het begrip toeval in ons leven gaan we ook kijken wat er zich allemaal aandient in ons voelen en wat er aan gedachten bij ons voor bij komt. Via deze wegen komen we al uit bij het onstoffelijke. En dit onstoffelijke is dat niet bij uitstek het domein van de engelen?

We doen dit onderzoek op twaalf woensdagavonden vanaf woensdag 4 september t/m woensdag 27 november 2019. De opzet van deze studiegroep is zo vormgegeven dat de avonden onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

Wij gaan in deze studiegroep onderzoeken naar waar en hoe de engelen zich aan de mens presenteren. Verder komt aan bod wat de mens omgekeerd voor de engelenwereld kan betekenen.

Een inspirerende studiegroep met verhalen, teksten, schilderijen en heel veel oefeningen om door te dringen tot het wezenlijke van de ontmoetingen tussen de mens  en de rijk geschakeerde wereld van de engelen.

 

Gebruikte afbeelding

Marc Zakharovich Chagall (1887 – 1985) Jacob in gevecht met zijn engel. (1967)

 

Wat heb je aan de studiegroep?

In deze creatieve studiegroep zullen we op zoek gaan naar hoe en waar de mens de engelen kan ontmoeten.

 

Voor wie is het?

Voor iedereen die geïnteresseerd is om binnen het kader van een creatieve studiegroep grote maatschappelijke thema’s te verkennen en te verdiepen.

 

Welke hulpmiddelen hebben we?

 • Het duiden van toevallige gebeurtenissen in ons leven
 • Het leren onthouden en duiden van je dromen
 • Verhalen en engelontmoetingen uit de geschiedenis
 • Delen van elkaars persoonlijke verhalen
 • Inzetten van sprookjes, mythen, epossen en andere volksverhalen
 • Kijken naar kunst
 • Creatieve opdrachten
 • Het naspelen en duiden van gebeurtenisssen
 • Lezen van teksten uit boeken
 • Goetheaans-gesprek

 

Wat zijn de boeken van waaruit we werken?                  

 • Verzamelde werken van Dionysius de Areopagiet
 • Toeval of Lot – Dan Lindholm
 • Housemarchen gebroerders Grimm
 • Diverse lezingen van Rudolf Steiner
 • Stuifmeel uit de Hemel – diverse bijdragen
 • Diverse passages uit de Bijbel

 

Op dit moment hebben we de volgende lezinggevers

 • Drs. Jan P. Otter
 • Michiel ter Horst
 • Hugo Verbrugh

 

“To love is human. To feel pain is human. Yet to stil love despite the pain is pure angel.”

Rumi

 

De docent

Wim Wolbrink vertelt al vele jaren verhalen in binnen- en buitenland op festivals, in theaters, bedrijven en bij mensen thuis. Leuke, spannende, meeslepende verhalen. Mythen, sagen, legenden, fabels en wonder tales

Wim: Het zien van een verhaal is het bewijs van het hebben van een innerlijke wereld

Zijn opleiding tot verhalenvertellen heeft Wim Wolbrink genoten aan het Emerson College in East Sussex, Engeland. Wim is naast verteller en docent ook menskundig adviseur. Hij organiseert symposia, festivals en studiegroepen waarin het veelzijdig gebruik van verhalen een prominente plek in neemt.

 

Wims websites

Volg de activiteiten van Wim Wolbrink op Twitter! @Wim_Wolbrink

 

Lesdagen en tijden

Woensdagavonden

 • 4, 11, 18 en 25 september
 • 2, 9, 16 en 30 oktober (23 oktober is het herfstvakantie)
 • 6, 13, 20 en 27 november 2019

De opzet is zo vorm gegeven dat de avonden onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

 • We werken van 20:00 – 21:30 uur
 • Inloop 19:45 uur en napraten kan tot 22:00 uur

 

Leslocatie en adres

 • Gastlcoatie: de vrijeschool de Noorderkroon
 • Adres: Olieslagweg 138 7521 JG Enschede

 

Kosten

Om het gebruik van de ruimte van de Noorderkroon, koffie, thee en lekkers te kunnen bekostigen vragen wij een vrijwillige donatie.

Voor hen die draagkrachtig zijn vragen wij een richtbedrag van € 15,- per avond. Alle avonden in één keer betalen kan ook. Je krijgt dat een factuur van 12 x € 15,- inclusief BTW. Deze kan dan in een keer worden voldaan.

 

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 24. Aanmelden vooraf is gewenst.

 

Aanmelding

 

Vragen?

Je kunt altijd even bellen of mailen

 

 

Rechtspersoon

De VOF Nationale Vertelschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30.222.493