VERDIEPING

De kracht van de Nationale Vertelschool is het voortdurend zoeken naar verdieping. We doen dit door studiegroepen, specifieke workshops, masterclasses, symposia en verdiepingsdagen. Uitgangspunt hierbij is dat verhalen en top-vertelkunst hierin prominent een rol vervullen.

De studiegroep heeft in het verleden al enkele grote thema’s behandeld.
– Filosofie van de Vrijheid
– Sociale Economie / Sociale Driegeleding
– Karma en Reïncarnatie
– Wat is de Mens en wat is diens Taak?
– Apocalyps

Momenteel behandelen we het thema Inwijding.

Voor vragen en informatie kun je contact met ons opnemen.
T: 074 – 2422696
E: info@nationalevertelschool.nl

Advent vieren en verdiepen

24 november - 20:00 / 15 december - 21:30

Hoe te leven?

16 januari 2022 - 14:00 / 10 april 2022 - 16:30

Vertelwerkplaats Brandend Vuurtje

29 januari 2022 - 10:00 / 16:30